Tuyển dụng

Trưởng ban kiểm soát nội bộ

Theo định hướng phát triển, Công ty Cổ phần Vinacommodities cần tuyển dụng vị trí: Trưởng ban kiểm soát nội bộ (ứng viên nam)

Xem thêm >>
 

Chứng nhận

Thành viên